Skolens bestyrelse

Bestyrelsen

Skolens øverste myndighed er bestyrelsen, som vælges af forældrene på den årlige generalforsamling. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.

Bestyrelsen, der har det overordnede ansvar for skolen, består af 7 medlemmer.

Bestyrelsesmedlemmerne, der vælges for 3 år ad gangen, afgår med 2 eller 3 en gang årligt. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen konstituere sig med formand, næstformand og sekretær hvert år efter generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmerne er efter seneste generalforsamling konstitueret således:                                                                                                              

Formand: Morten Petersen Seehausen 72 11 41 91                                        

Næstformand: Ronni Høirup 25 14 68 21                                                                                                                                                                                                      

Medlemmer:

Majbritt Wilken Pedersen

Irene Ildvedsen

Gitte Renneberg-Larsen

Kasper Arent

Michael Billesø

 

Se ligeledes skolens vedtægter: Skolens vedtægter