Skolens bestyrelse

Bestyrelsen

Skolens øverste myndighed er bestyrelsen, som vælges af forældrene på den årlige generalforsamling. Bestyrelsen består af 7 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig hvert år efter generalforsamlingen med formand, næstformand og sekretær.

Bestyrelsens arbejdsområder

Bestyrelsen har det økonomiske og bygningsmæssige ansvar for skolen. Til at varetage det pædagogiske ansvar på skolen ansætter bestyrelsen skolelederen.

Bestyrelsen beskæftiger sig med overordnede forhold omkring:

  • Skolens formål og værdigrundlag, visioner og strategi
  • Økonomi
  • Personale
  • Undervisning
  • Tilsyn - Selvevaluering
  • Skolens fysiske rammer
  • Elever og forældre
  • Skolens øvrige tilbud - herunder SFO


Læs mere om bestyrelsens arbejde her.
 

Bestyrelsen ser efter seneste generalforsamling således ud:  

Michael Billesø - Formand for bestyrelsen

Michael har et barn på 5. årgang samt tvillinger på 3. årgang. Michael har siddet i skolens bestyrelse siden 2020 og været formand siden 2021. I bestyrelsen bidrager Michael primært med sine kompetencer til det strategiske og finansielle arbejde samt til udvikling af skolens fysiske rammer og faciliteter.  

Kontakt Michael: michael@fruv.dk

Simon Jakobsen - Næstformand for bestyrelsen

Simon er far til børn i 3. og 8. klasse og blev valgt til bestyrelsen på generalforsamlingen i april 2023. Simon vil bidrage til skolens udvikling gennem sin erfaring med bl.a. kommunikation, personaleledelse, rekruttering og strategisk arbejde.

Kontakt Simon: simon@fruv.dk

Irene Ildvedsen - Sekretær i bestyrelsen

Irene har en datter på 7. årgang på Fredericia Realskole. Irene har siddet i bestyrelsen siden 2017. I bestyrelsesarbejdet bidrager Irene primært med socialfaglig viden og juridisk indsigt på socialområdet, viden om børn og unges udvikling samt kommunale strukturer og arbejdsgange.

Kontakt Irene: ildvedsen@fruv.dk                                                                                                            

Majbritt Wilken Pedersen - Bestyrelsesmedlem

Majbritt har et barn i 9. klasse på Fredericia Realskole. Majbritt har siddet i skolens bestyrelse siden april 2015. I bestyrelsesarbejdet bidrager Majbritt primært med kompetencer inden for regnskab, finansiering og rekruttering.

Kontakt Majbritt: wilken@fruv.dk

Gitte Renneberg-Larsen - Bestyrelsesmedlem

Gitte har været forælder på skolen siden 2006 og har et barn på 9. årgang. Gitte har siddet i bestyrelsen siden april 2017. I bestyrelsesarbejdet bidrager Gitte primært med socialfaglig viden inden for børn og unges udvikling og trivsel, kendskab til kommunale arbejdsgange og indsigt i foreningslivet.

Kontakt Gitte: renneberg@fruv.dk

Susan Østdahl - Bestyrelsesmedlem

Susan har børn i MiniBlyanterne og på 2. klassetrin. Hun er valgt til bestyrelsen i april 2024. Susan vil bidrage til skolens udvikling med sin erfaring inden for undervisning og kommunikation, og hun vil have skarpt fokus på, hvordan vi fortsat sikrer god trivsel blandt skolens elever. 

​​​​​​Trine Bang Skou-Nielsen - Bestyrelsesmedlem

Trine har børn i 4. og 8. klasse på Fredericia Realskole og er selv tidligere elev på skolen. Trine blev valgt ind i skolens bestyrelse i april 2022. Trine bidrager bl.a. til bestyrelsens arbejde med erfaring med personaleledelse, viden om markedsføring og branding samt budgetlægning.

Kontakt Trine: tbs@fruv.dk

 

Se også skolens vedtægter: Skolens vedtægter

Se også bestyrelsens forretningsordning her.