Skolens forventninger

Skolens forventninger

Eleverne på Fredericia Realskole er velopdragne – de tiltaler hinanden og skolens personale på en respektfuld måde, og de udviser en hensynsfuld, ansvarlig og social opførsel. 

Eleverne møder til tiden og er undervisningsparate. Eleverne møder velforberedte til undervisningen (har læst lektier, medbringer bøger, idrætstøj, penalhus og digitale hjælpemidler samt husker aftaler).


Vi forventer, at forældre udøver et medansvar for elevernes skolegang omkring lektielæsning, udstyr og aftaler. Herved forstår vi fx, at:

  • Fravær fra skole overvejes nøje, og at ferier i størst muligt omfang lægges uden for skoletiden
  • Fritidsinteresser og fritidsarbejde har lavere prioritet end skolearbejde og planlægges herefter
  • Lægebesøg og lignende så vidt muligt arrangeres uden for skoletiden


Forældre indgår i et forpligtende, konstruktivt og positivt samarbejde med skolen. Herved forstår vi fx, at:

  • Forældre er loyale over for skolen og omtaler skolen, dens medarbejdere, andre elever og deres  forældre positivt i børnenes påhør
  • Forældre altid er villige til at se en sag fra flere sider
  • Forældre holder sig orienteret på ForældreIntra
  • Forældre deltager i forældremøder, skole-hjemsamtaler, klassearrangementer    og skolens arrangementer
  • Forældre følger den korrekte forretningsgang og først henvender sig til pågældende medarbejder. Løses udfordringen ikke her, kontaktes skolens ledelse