Skolens p├Ždagogiske profil

Skolens pædagogiske profil

Skolens profil

Fredericia Realskole er en almen, boglig skole, som vægter udviklingen af elevernes faglige kundskaber sideløbende med elevernes alsidige, personlige og sociale udvikling.

Skolen tilbyder SFO (Skolefritidsordning) for 0.-3. klasse.

Skolens værdier

  • Faglighed

  • Ansvarlighed

  • Gensidig respektimage.png

  • Engagement

  • Fællesskabsorientering

 

Skolens pædagogiske profil

Fredericia Realskole bygger på et kristent dansk kulturgrundlag. I hverdagen viser vi det gennem en gensidig respektfuld og tillidsfuld omgang med hinanden. Skolen opdrager eleverne til at vise tolerance for forskellighed, til at tage ansvar for egne handlinger og medansvar for fællesskabet. Høflighed og ordentlighed er dyder, som i skolens hverdag læres og udfoldes i samværet med kammerater og skolens voksne.

Skolen ser det som sin opgave at danne mennesker, der engagerer sig og som søger medindflydelse. Skolen har sin berettigelse ved at være ramme om elevernes læring og faglige udvikling. Skolen er som samfundsinstitution en unik ramme for udvikling af elevernes sociale færdigheder og for deres personlige og alsidige udvikling.

Vi tager de udfordringer op, som vores elever møder i et skoleforløb – faglige, sociale og personlige.

Fredericia Realskole har høje forventninger til alle elever. Vi udfordrer elevernes nysgerrighed, og vi støtter eleverne i at opleve succes med læring. Eleverne skal lære egne styrker at kende, de skal bruge deres styrker og herigennem udvikle tro på egne evner. Læring kræver en personlig og en fælles indsats. Skolens elever lærer, at træning nytter, når man skal tilegne sig nye færdigheder, arbejdsmetoder og kompetencer.

På Fredericia Realskole skaber vi tydelige og faste rammer for elevernes læring ved at insistere på, at der skal være ro i og omkring undervisningen. Skolens lærere og pædagoger praktiserer tydelig klasseledelse med fokus på at bygge stærke relationer og organisere undervisning, hvor eleverne er aktive. Vi opstiller tydelige og ambitiøse mål for læring, og gennem evaluering sikrer vi fortsat fokus på elevernes læreprocesser.

Fredericia Realskole er et særligt fællesskab, som såvel eleverne, deres forældre og skolens medarbejdere er en del af. Skolens små og store fællesskaber har værdi. I skolen lærer eleverne at udvise empati og at indgå kompromis, når det er den bedste vej videre i fællesskabet.

Forældrene er en vigtig ressource i børnenes læring og skolegang, og sammen støtter forældre og skole børnene i at udvikle sig bedst muligt. Vi forventer, at forældre hjælper deres børn med at lære og efterleve skolens værdier, regler og retningslinjer. Og vi forventer forældrenes engagement i og opbakning om eget barn, klassen og skolen.

Skolen ønsker at bidrage til, at eleverne lærer at investere i fællesskaber. De skal lære at samarbejde, at give noget af sig selv til andre og at opleve glæden ved at være del af noget større.

Læs mere om skolens profil i skolens selvevaluering, kerneområde 1.                   

PP/09-04-2019