Skolens selvevaluering

Skolens selvevaluering

Fredericia Realskole er fra oktober 2016 overgået til selvevaluering som tilsynsform.

Selvevalueringen foregår i henhold til den godkendte model fra Danmarks Private Skoler - grundskoler og gymnasier.

​Skolen ser arbejdet med selvevaluering som et pædagogisk og ledelsesmæssigt udviklingsværktøj, hvorigennem skolens pædagogiske personale kan blive klogere på og sammen udvikle skolens praksis. Skolens selvevaluering foregår i forskellige fora og med det overordnede mål at involvere flest mulige af skolens lærere for at opnå ejerskab til processerne og forankring i lærernes daglige praksis. Arbejdet med selvevaluering bliver hermed en del af organisationens selvfortælling.

​Vi betragter arbejdet med selvevaluering som en løbende proces, hvor alle skolens aktører bliver involveret over tid. I arbejdet er det afgørende, at skolens mål og visioner indtænkes og fungerer som pejlemærker.