Velkommen

Velkommen

Fredericia Realskole er en af byens ældste skoler. Vi har 125 års erfaring og et solidt, fagligt fundament, som vi hele tiden bygger videre på. Vi er en dynamisk skole med fokus på dannelse og fællesskab, hvor eleverne trives og udvikler sig. 

I hverdagen fungerer vores 5 værdier; Faglighed -  Gensidig Respekt - Fællesskabsorientering - Ansvarlighed - Engagement som den røde tråd. Vi ser det som vores vigtigste opgave, at udvikle det enkelte barns potentiale. Vi prioriterer faglighed højt, og både elever, lærere, pædagoger og forældre er engagerede i at skabe de bedste rammer for et fagligt og trygt læringsmiljø.

På Fredericia Realskole oplever eleverne, at spændende undervisning kan tilrettelægges på mange måder. Vi har niveaudelt undervisning i overbygningen. Vi har projektuger, fordybelsesdage og tager ofte ud af huset for at sætte læring i perspektiv. Vi har spændende valgfag, forløb i teknologiforståelse og talentudvikling. Vi har særlige undervisningsforløb for dyslektikere og prioriterer undervisning på små hold ved behov. 
Kort sagt: Vi praktiserer reel undervisningsdifferentiering i et roligt læringsmiljø og vægter fagligheden højt i alle fag. For alle elever.

Vi håber, at vores hjemmeside kan give jer svar på de fleste praktiske og undervisningsmæssige spørgsmål. Har I behov for uddybende oplysninger om skolegangen hos os, håber jeg, at I vil kontakte os, så vi kan give jer svar på jeres spørgsmål.

Med venlig hilsen

Pernille Aarøe Petersen
Skoleleder