Indskrivning

Indskrivning på skolen

Kan I som forældre tilslutte jer skolens værdier - og ønsker I på den baggrund jeres barn indskrevet på skolen? Så kan I indskrive jeres barn ved at udfylde vores indmeldelsesblanket, aflevere den på skolens kontor og indbetale administrationsgebyr. Indmeldelsesblanketten kan I finde herunder.

De fleste børn kommer på venteliste, og skolen kontakter jer, når vi har en plads. Inden optagelse på skolen inviterer vi til et informationsmøde eller en samtale med skolelederen.

Har I spørgsmål, er I altid velkomne til at henvende jer på skolens kontor på tlf. 75 92 07 20 eller mail fr@fruv.dk.

 

Download indmeldelsesblanket nedenunder. Blanketten mailes til skolen på fr@fruv.dk eller afleveres på kontoret. 

Indmeldelsesblanket 0.-7. klasse findes her

Indmeldelsesblanket 8.-9. klasse findes her