Befordring

Befordring

For at få udstedt bus eller togkort skal følgende afstandskriterier være opfyldt:

0. til 9. klassetrin skal have over 5 km, men under 15 km hver vej.

Afstanden skal godkendes af skolen inden udstedelse af kortet. Alle elever, der ønsker rejsekort, skal henvende sig til kontoret. Der vil være et opslag på skolens intraside, når tiden for bestilling nærmer sig. 

Priser for årskort:

2 zoner egenbetaling for 1 år kr. 1.400,00

3 zoner egenbetaling for 1 år kr. 2.100,00.

Mistet kort:

Der er mulighed for at erhverve sig et erstatningskort for kr. 50,00. Henvendelse skal ske til skolens kontor.