Forsikringer

Forsikringer

Ansvarsforsikring

Det kan ikke undgås, at der ind i mellem sker uheld, når mange mennesker færdes sammen.
Ting forsvinder, briller går itu, tøj bliver ødelagt, vinduer, døre og inventar beskadiges.
Som hovedregel træder familie- eller indboforsikringen først til.
Genstande, der bliver stjålet, og som er anbragt efter skolens anvisning, bliver som regel erstattet af hjemmets tyveriforsikring.
Har elever uagtsomt knust en rude eller beskadiget en dør eller et stykke inventar, træder hjemmets ansvarsforsikring til.
Hvis en kammerat forårsager skade på ens tøj, briller el.lign., er det kammeratens ansvarsforsikring, der må holde for.
Skolens ansvarsforsikring må erstatte, når skolen har ansvaret for skaden, f.eks. hvis en jakke er revet itu på et søm fra en midlertidig reparation, eller en trøje er blevet ødelagt af maling ved en uagtsom hændelse i en billedkunsttime.

Ulykkesforsikring / rejseforsikring
- er forældrenes ansvar. Skolen har ikke en ulykkesforsikring / rejseforsikring for eleverne.
Ved udlandsrejser - Husk blåt sygesikringsbevis!

Elever i erhvervspraktik

Forsikring sker gennem UU Fredericia.