Fravær

Fravær

Forud for hver offentliggørelse af karakterblade vil klasselæreren opgøre elevens fraværsdage og notere dette på karakterbladet i 4. – 9. klasse. I 0. – 3. klasse udsender klasselæreren 3 gange årligt besked til forældrene om antal fraværsdage. Ved fravær over 10% retter skolen henvendelse til hjemmet.