Støtte til skolepenge

Støtte til skolepenge

 

Ordinært fripladstilskud


I august måned er der mulighed for at søge om et tilskud til skolepengene og til SFO-betalingen, hvis forældrenes samlede årlige indkomst er under 360-390.000 kroner. Beløbsgrænsen afhænger af antal hjemmeboende børn under 18 år. Indkomstgrundlaget opgøres på grundlag af indkomsten for kalenderåret forud for det kalenderår, hvori skoleåret begynder.


Hvis forældrene per 5. september i skoleåret er skilt, separeret eller ikke er gift med hinanden og ikke har fælles folkeregisteradresse eller bopæl, kan der søges af:

 

  • Den af forældrene, der har den fulde forældremyndighed eller
  • Den af forældrene på hvis adresse eleven er tilmeldt folkeregisteret, hvis forældrene har fælles forældremyndighed
     

Der kommer information om og ansøgningsskema til fripladstilskud på ForældreIntra i løbet af august måned. Tilskuddet modregnes i skolepengene i perioden januar - juni måned.


Ordinært fripladstilskud søges hvert år.


Der er tale om et fripladstilskud, og det er således ikke muligt at få fuld friplads på skolen.


Spørgsmål vedrørende tilskud rettes til skolens kontor.