Vennerne

Foreningen Fredericia Realskoles venner

Vennernes bestyrelse pr. 9. september 2020

 

Formand (valg lige år) Helle Høirup
 
Næstformand (valg ulige år) Marian Devantier Danvad 
 
Bestyrelsesmedlem (valg ulige år) Sanne Kjær
 
Bestyrelsesmedlem (valg ulige år) Glenn Lauridsen
 
Kasserer (valg ulige år) Susanne Adler
 
Bestyrelsesmedlem (valg lige år) Pia Koch Larsen
 
Bestyrelsesmedlem (valg lige år) Kasper Sivertsen
 
Suppleant Rikke Leander Larsen 
 
Suppleant Sandra Schrön
 
Kontaktperson fra skolen Anne Højgaard Kristensen

 

Hvem er vennerne? - Det er du.
Det vil sige alle med interesse for Fredericia Realskole , det være sig forældre, bedsteforældre, skolens ansatte, tidligere elever mm.

Hvad er Vennernes formål?
Det er kort sagt at gøre hverdagen mere spændende og indholdsrig for skolens elever og lærere ved at yde økonomisk støtte til nyanskaffelser og aktiviteter.

Hvor får Vennerne pengene fra?
Årskontingentet på kr. 200,00 som I kan vælge at indbetale.
Overskud fra arrangementer på skolen, hvor vi sælger mad og drikkevarer.

Hvad har vennerne givet penge til?

 • Blyantskulpturen.
 • Bålstedet.
 • Multiovn til billedkunst.
 • Legesager til SFO.
 • Rundsav til sløjd.
 • Computere og symaskiner.
 • Kalendergaver der uddeles til morgensang hele december måned.

Aktiviteter:

 • Udflugter.
 • Diskotek.
 • LAN-party.
 • Tilskud til foredragsholdere.

Hvad laver vi i bestyrelsen?
Vi koordinerer ønsker, planlægger, indkøber gaver og planlægger aktiviteter der foregår på skolen.

Hvordan kan du hjælpe?
Du kan blive medlem.
Du kan bidrage med gode ideer og ønsker.
Du kan hjælpe med det praktiske arbejde fx kagebagning til arrangementer mm.

Henvendelse til "Vennerne" kan ske ved at kontakte skolens kontor på fr@fruv.dk.