Vennerne

Foreningen Fredericia Realskoles venner

Vennernes bestyrelse pr. 20. april 2023

 

Formand René Rasmussen
 
Næstformand Michael Westphal
 
Kasserer Sus Bakmand
 
 
 

Hvem er vennerne? - Det er du.
Det vil sige alle med interesse for Fredericia Realskole , det være sig forældre, bedsteforældre, skolens ansatte, tidligere elever mm. Du kan læse mere her.

Hvad er Vennernes formål?
Det er kort sagt at gøre hverdagen mere spændende og indholdsrig for skolens elever og lærere ved at yde økonomisk støtte til nyanskaffelser og aktiviteter.

Hvor får Vennerne pengene fra?
Et medlemskab af Vennerne koster kun 200,00 årligt, og dækker hele familien.
Overskud fra arrangementer på skolen, hvor vi sælger mad og drikkevarer.

Hvad har vennerne givet penge til?

 • Mooncars til SFO
 • Fodboldbander i skolegården
 • Tilskud til airtrack
 • Tilskud til ZOO tur
 • Tilskud til LEGO House udflugt
 • Tilskud til foredrag
 • Kalendergaver der uddeles til morgensang hele december måned

Aktiviteter:

 • Diskofest for 0.-4. klasse
 • Bowling for 5. klasserne
 • Fed fredag med LAN og andet hygge for 6. klasserne
 • Socialt arrangement for 7.-8. klasse
 • Skolens fødselsdag
 • Tilskud til foredragsholdere
   

Hvad laver vi i bestyrelsen?
Vi koordinerer ønsker, planlægger, indkøber gaver og planlægger aktiviteter der foregår på skolen.

Hvordan kan du hjælpe?
Du kan blive medlem. Tilmeldningsblanketten kan findes her.
Du kan bidrage med gode ideer og ønsker.
Du kan hjælpe med det praktiske arbejde fx kagebagning til arrangementer mm.

Henvendelse til "Vennerne" kan ske på mail til vennernefredericiarealskole@gmail.com.

Formandens beretning for Foreningen Fredericia Realskoles Venner 2022-2023 kan findes her.

Foreningens vedtægter kan findes her