Forældresamarbejde

Forældresamarbejde

Vi ser det som vores vigtigste opgave at give jeres barn en god skolestart og en tryg SFO-tid. For at kunne lykkes med det, har vi brug for jeres opbakning, positive indstilling og konstruktive samarbejde. 

Det er vigtigt for os, at I støtter op omkring de aktiviteter, vi laver i SFO´en. Det påvirker jeres barn til at have en positiv indstilling. 

Vores SFO-børn er opdelt i fire grupper med en fast tilknyttet primærpædagog, som også deltager i skole/hjem-samtalerne. Det er med til at sikre et godt og tæt samarbejde mellem pædagoger, lærere og forældre.