Værdier og pædagogik

Værdier og pædagogik

Pædagogikken i vores SFO ligger i forlængelse af skolens værdier. Vi har de samme regler og gode omgangstone som skolen, og der er et tæt samarbejde mellem pædagoger, lærere og forældre. Det er med til at skabe en tryg atmosfære, hvor jeres barn møder omsorg, tillid og respekt i faste rammer med forudsigelighed og struktur. I det daglige er børnene tilknyttet en fast gruppe, hvor de spiser sammen. Det giver mulighed for ro, hygge og historielæsning.
 
Fællesskab og anerkendelse
Vi opfatter barndommen som en fuldgyldig og værdifuld del af livet. Det betyder blandt andet, at vi prioriterer legen højt. Legen fremmer børnenes kreativitet og fantasi, ligesom de får afprøvet grænser og lærer at indgå i et socialt fællesskab. Vi hjælper dem til at blive gode til at løse konflikter på en positiv og konstruktiv måde og støtter dem i at udvikle venskaber.

Gode rollemodeller
Som voksne rollemodeller drager vi omsorg for børnene ved at tage dem alvorligt og vise interesse for, hvad der optager dem - og ved at lære dem ansvarlighed, tolerance, empati og respekt for andre mennesker. Vi sætter synlige grænser for, hvad vi finder acceptabelt og uacceptabelt. Og selvfølgelig går vi selv forrest og fungerer som ordentlige rollemodeller.

Lektiehjælp hver dag
Hver eftermiddag tilbyder en af skolens lærere lektiehjælp for elever i 1. - 3. klasse. Alle skolens elever har lektier for hver dag, så de vænner sig til at tage ansvar for deres egen dagligdag og skolegang. Lektiehjælpen er et tilbud, så eleverne i ro og under faste rammer, kan få lektierne klaret inden de kommer hjem. Ordningen gælder for børn, der er tilmeldt SFO's eftermiddagsmoduler.