Undervisning

Faglige ambitioner- og fokuseret indsats

Fagligheden er fundamentet. På Fredericia Realskole opstiller vi tydelige og ambitiøse mål for elevernes læring. Vi har høje forventninger til alle elever, og vi udfordrer hele tiden deres nysgerrighed og lyst til at lære. Samtidig skaber vi tydelige rammer og sørger for ro i undervisningen. Det er vigtigt. Læring kræver en fokuseret indsats og et trygt fællesskab. 

På Fredericia Realskole lærer eleverne, at træning nytter. Her får alle lektier for, også elever i 0. klasse. Vi opstiller klare læringsmål og følger op med løbende evaluering. Det er med til at skabe motivation og fremdrift, fordi eleverne lærer deres styrker at kende, oplever succes og udvikler tro på egne evner. Alle vores afgangselever går op til folkeskolens afgangseksamen. 

På Fredericia Realskole oplever eleverne også, at spændende undervisning kan tilrettelægges på mange måder. Vi har niveaudelt undervisning i overbygningen. Vi har projektuger, fordybelsesdage og tager ofte ud af huset for at sætte læringen i perspektiv. Vi har et sprudlende musikliv, forløb i teknologiforståelse og talentcamps. Vi har særlige undervisningsforløb for ordblinde og prioriterer ekstra undervisning på små hold ved behov. 
Kort sagt: Vi praktiserer reel undervisningsdifferentiering og vægter fagligheden højt i alle fag. For alle elever.