0.-3. klasse

0. - 3. klasse: Faglig tryghed

I indskolingen er faglig tryghed et nøglebegreb. Vi har tydelig klasseledelse og klare faglige mål, så vi sikrer, at eleverne får lagt et solidt fundament for deres videre skoleforløb. Desuden har vi et trygt gårdmiljø og et tæt samarbejde mellem førskole, indskoling og SFO.

I indskolingen lærer eleverne de grundlæggende færdigheder, de skal bruge i resten af deres skoleforløb. Det er her, vi støber fundamentet, og på Fredericia Realskole er faglig tryghed et nøglebegreb. 

Vi opstiller tydelige og ambitiøse mål for elevernes læring. Vi har høje forventninger til alle elever, og vi udfordrer hele tiden deres nysgerrighed og lyst til at lære. Hos os lærer eleverne tidligt, at træning nytter. Her får alle lektier for, også eleverne i 0. klasse, så de lærer at tage medansvar for deres egen læring.

Samtidig er vores undervisning meget dynamisk. Vi tester og evaluerer løbende i alle fag, så vi hele tiden kan møde eleverne, hvor de er - og kan sørge for at få alle med. I dansk har vi for eksempel stort fokus på læsning, fordi gode læsefærdigheder er vigtige i alle fag. Derfor har vi en tidlig læseindsats og tilbyder både en særlig 'læsecafe' i indskolingen og ekstra undervisning på små hold, når der er behov for det. 

Tydelig klasseledelse
Et nøglebegreb på Fredericia Realskole er tydelig klasseledelse. Vores lærere og pædagoger optræder som tydelige rollemodeller, der skaber klare rammer og sørger for ro i undervisningen. Det er vigtigt. Læring kræver en fokuseret indsats og et positivt fællesskab, hvor hver enkelt trives og udvikler sig. 

Derfor forventer vi også, at eleverne er velopdragne, undervisningsparate, møder velforberedte og til tiden hver dag. Det handler både om egen læring og om at tage medansvar for fællesskabet. 

Tæt samarbejde
I indskolingen har vi et tæt samarbejde mellem pædagoger, lærere og forældre, så vi fra start kan skabe et trygt miljø for eleverne. Vi har pædagoger fra SFO'en med i undervisningen i 0.-2. klasse. I 0. klasse møder lærerne hver morgen kl. 7.40 og står klar til at tage imod børnene, så vi sammen kan skabe en god start på dagen.

Et trygt gårdmiljø
På Fredericia Realskole har vi aldersopdelte skolegårde, så indskoling, mellemtrin og udskoling har hver sit undervisningsmiljø. Det er med til at skabe tryghed og overskuelighed. 

Indskolingen deler gårdmiljø med SFO'en, og vi har et tæt samarbejde mellem lærere, pædagoger og forældre. Vi har gode undervisningslokaler, en nyanlagt legeplads og et hyggeligt gårdmiljø.

Film indskoling