7.-9. klasse

7.- 9. klasse: Udfordringer for alle

I overbygningen sætter vi det lange lys på, både i forhold til elevernes personlige udvikling og de ungdomsuddannelser, der venter forude. Vi har niveaudelt undervisning i flere fag og tilbyder udfordringer for alle - også for dem, der har lyst til at lære mere.

I 8. - og 9. klasse foregår undervisningen på niveaudelte hold i engelsk, tysk og matematik. Vi tilfører ekstra lærerkræfter - så der er fire lærere til tre klasser - og så niveaudeler vi på tværs af klasserne. Det har vi rigtig gode erfaringer med. Det øger både arbejdstempo, motivation og indlæring, når alle elever får præcis de faglige udfordringer, de har brug for. Alle vores elever går op til folkeskolens afgangsprøver efter 9. klasse.

Trivsel for alle
På Fredericia Realskole arbejder vi målrettet med elevernes trivsel på alle klassetrin. I overbygningen tager en del af arbejdet udgangspunkt i det norske MOT-koncept, som handler om at styrke de unges robusthed, beslutningskraft og mod. I løbet af 12 korte forløb fordelt over 7., 8. og 9. klasse arbejder de unge med forskellige emner, hvor de lærer at tage ansvar for deres eget liv og blive ansvarlige medskabere af positive fællesskaber. Det er både med til at styrke klassens sociale fællesskab og gøre de unge klar til at stå på egne ben.

Det lange lys
I overbygningen sætter vi også det lange lys på i forhold til de ungdomsuddannelser, der venter forude. Vi arbejder både med den obligatoriske uu-vejledning og brobygning, og vi giver samtidig ekstra muligheder for de elever, som allerede nu er klar til flere faglige udfordringer. Vores udvidede matematikhold har et tæt samarbejde med en lærer fra STX, som tilbyder matematikundervisning på gymnasieniveau. Og vi tilbyder selv Cambridge English med flere engelsktimer til dem, der har lyst til at gå i dybden og få et internationalt anerkendt Cambridge-certifikat. 

Talentudvikling
Vi deltager også i Talentcamp.dk, hvor udvalgte elever fra 7.- 9. klasse får mulighed for sammen med unge fra andre skoler at deltage i forskellige camps med undervisning på gymnasieniveau i matematik, engelsk og dansk. Desuden deltager vi hvert år i de landsdækkende konkurrencer DM i fagene og Unge Forskere, hvor vores elever virkelig får mulighed for at 'nørde i dybden' med de naturvidenskabelige fag og emner, de brænder for.

Film udskoling

Talent Camp

MOT Danmark