Karaktergivning

Karaktergivning

På Fredericia Realskole gives karakterer fra 4. klasse efter 7-trins-skalaen.

Alle elever fra 4. - 9. kl. får karakterblad 3 gange om året. Karakterbladene offentliggøres til forældrene digitalt og skal godkendes med NemID.

For yderligere oplysninger om karakterskalaen se:

 

Folkeskolens karakterskala

Karaktergennemsnit 9. klasse

Karaktergennemsnit folkeskolens afgangsprøve