Lektier og afleveringsopgaver

Lektier og afleveringsopgaver

Om lektier og afleveringsopgaver på Fredericia Realskole                 

Fredericia Realskole er en skole, hvor eleverne forbereder sig til skoledagen gennem lektielæsning hjemme.

Der er flere gode grunde til at give lektier for:

  • Når eleverne møder velforberedte til undervisningen, får de mere ud af den. Lektier kan også være at se en instruktion eller undersøge noget.
  • For at eleverne opnår den fornødne træning af faglige færdigheder, er der brug for mere træning, end vi kan nå i undervisningstiden.
  • Gennem lektielæsning opbygges gode arbejdsvaner: at disponere sin tid, at arbejde selvstændigt... Derfor er det vigtigt, at også de hurtige elever har hjemmearbejde.

Lektier skal afstemmes efter elevernes alder og formåen. Lektier bør altid have en sværhedsgrad, som eleven magter. Forældre kan læse en forklaring højt, øve staveord, læse med barnet og støtte i arbejdsprocesserne, men det er ikke en forældreopgave at gennemgå nyt fagligt stof.


Lektiedagbogen
Som støtte for kommunikationen omkring lektier skriver lærerne i lektiedagbogen på Intra. Lektiedagbogen kan ses i såvel Elev- som ForældreIntra. Lærerne tilstræber at skrive lektier ind inden klokken 16. Lærerens evt. forglemmelse af at indskrive lektier på Intra fritager ikke eleverne for at lave lektierne, når de er givet for på klassen.
 

Derfor er lektier i: 

Børnehaveklasse/0. klasse: Der vil ind i mellem være mindre opgaver, maks. 15-30 minutter.
 1.-3. klasse

Mindre opgaver i begrænset omfang, maks. 30-45 minutter dagligt.

Hertil kommer læsning i 20-30 minutter dagligt.

 4.-6. klasse

Maksimalt 1 times daglige lektier.

Hertil kommer læsning i 20-30 minutter dagligt samt afleveringsopgaver.

Ved faglig læsning skal læseformålet tydeliggøres for eleverne.

 7.-9. klasse   

Eleverne skal forvente op til 2 timers daglig lektielæsning. 

Herudover en del større skriftlige afleveringer.

Ved faglig læsning skal læseformålet tydeliggøres for eleverne.
 

 

PP/10-09-2020