Lektier og afleveringsopgaver

Lektier og afleveringsopgaver

Om lektier og afleveringsopgaver på Fredericia Realskole                 

Fredericia Realskole er en skole, hvor eleverne forbereder sig til skoledagen gennem lektielæsning hjemme.

Der er flere gode grunde til at give lektier for:

  • Når eleverne møder velforberedte til undervisningen, får de mere ud af den. Lektier kan også være at se en instruktion eller undersøge noget.
  • For at eleverne opnår den fornødne træning af faglige færdigheder, er der brug for mere træning, end vi kan nå i undervisningstiden.
  • Gennem lektielæsning opbygges gode arbejdsvaner: at disponere sin tid, at arbejde selvstændigt... Derfor er det vigtigt, at også de hurtige elever har hjemmearbejde.

Lektier skal afstemmes efter elevernes alder og formåen. Lektier bør altid have en sværhedsgrad, som eleven magter. Forældre kan læse en forklaring højt, øve staveord, læse med barnet og støtte i arbejdsprocesserne, men det er ikke en forældreopgave at gennemgå nyt fagligt stof.


Lektiedagbogen
Som støtte for kommunikationen omkring lektier skriver lærerne i lektiedagbogen på Intra. Lektiedagbogen kan ses i såvel Elev- som ForældreIntra. 
Lærerne bestræber sig på at skrive lektier ind i lektiebogen så tidligt som muligt. Ofte vil eleverne kunne se lektier flere dage frem. 
Eleverne skal kende lektier til næste skoledag, når klassen har fri fra skole. I nogle tilfælde bliver lektierne først skrevet ind i lektiebogen efter skoledagens slutning. I sådanne tilfælde er lektien givet for mundtligt på klassen.
Lærerens evt. forglemmelse af at indskrive lektier på Intra fritager ikke eleverne for at lave lektierne, når de er givet for på klassen.
 

Derfor er lektier i: 

Børnehaveklasse/0. klasse: Mindre opgaver en gang i mellem, maks. 15-30 minutter.
 1.-3. klasse

Mindre opgaver i begrænset omfang, maks. 30-45 minutter dagligt.

Hertil kommer læsning i 20-30 minutter dagligt.

 4.-6. klasse

Maksimalt 1 times daglige lektier.

Hertil kommer læsning i 20-30 minutter dagligt samt afleveringsopgaver.

Ved faglig læsning skal læseformålet tydeliggøres for eleverne.

 7.-9. klasse   

Eleverne skal forvente op til 2 timers daglig lektielæsning. 

Herudover en del større skriftlige afleveringer.

Ved faglig læsning skal læseformålet tydeliggøres for eleverne.
 

 

Mangelfuld daglig lektielæsning følger faglærere og klasselærer op på med individuelle tiltag i samarbejde med forældrene. 
Som en servicemeddelelse til forældrene sender læreren en meddelelse på ForældreIntra, når lektier ikke er lavet. Beskeden er en orientering og skal ikke besvares.

Lektielæsning på skolen efter skoletid er en mulighed fra 5. klasse.


Afleveringsopgaver:
I takt med at eleverne bliver ældre, øges kravene til at udarbejde skriftlige opgaver hjemme. 
Har en elev ikke mulighed for at overholde afleveringsfristen, skal eleven senest dagen før bede faglæreren om udsættelse. Udsættelse gives ikke på dagen.

Når en elev ikke afleverer sin besvarelse til deadline, informeres forældrene af faglæreren via Intra.