Niveaudeling 8.-9. klasse

Niveaudeling på Fredericia Realskole

 

På Fredericia Realskole niveaudeler vi eleverne i fagene engelsk, tysk og matematik i 8.-9. klasse.


Hvorfor niveaudeling?


Ved at inddele eleverne efter fagligt niveau opnår skolen bedre muligheder for at give alle elever undervisning på et fagligt niveau, der passer til den enkelte.

Skolen bruger ekstra lærerressourcer ved niveaudeling (4 lærere til 3 klasser). Ekstra lærerressourcer giver bedre muligheder for at støtte og udfordre alle elever i deres læreproces.

Niveaudeling gør det muligt at oprette et mindre hold for de fagligt svageste elever, der har brug for ekstra lærertid. Her tilstræber vi 12-14 elever på holdet.

Niveaudeling gør det muligt at tilbyde de dygtigste elever ekstra faglige udfordringer.


Hvordan foregår niveaudelingen?


I slutningen af 7. klasse foretager faglærerne i engelsk, tysk og matematik en vurdering af hver enkelt elev med henblik på indplacering på niveau i 8. klasse. Her vurderes såvel fagligt standpunkt som arbejdsindsats og villighed til at tage udfordringer op i undervisningen.

På baggrund af den individuelle vurdering danner skolen fire hold. Under holddannelsen tages stilling til, om årgangen samlet set forventes at profitere bedst af, at der dannes:

•    et basishold og tre nogenlunde lige stærke udvidede hold
•    et basishold, to nogenlunde lige stærke udvidede hold og et udvidet+ for de fagligt stærkeste
•    to basishold og to nogenlunde lige stærke udvidede hold

Skolen er i denne proces meget opmærksom på, at når man samler de fagligt stærkeste elever, har det betydning for dynamikken og læringsmiljøet på de øvrige hold.

Når holdene er dannet, meddeler faglæreren eleverne, hvilket hold de er kommet på.


Niveau-skift undervejs i 8.-9. klasse


Vi oplever, at elever pludselig kan rykke i deres faglige udvikling eller fagligt ”går i stå”. I sådanne situationer kan det blive aktuelt at skifte niveau. Vi lader imidlertid ikke bare elever skifte hold, da den enkelte lærer tilrettelægger et samlet undervisningsforløb for 8.-9. klasse, hvorfor det er vigtigt at have kontinuitet og kende det samlede stof.

Initiativet til et niveau-skift kan tages af faglæreren eller af elev og forældre. Niveau-skift drøftes altid med faglæreren, som giver sin bedømmelse af elevens niveau og indsats. Dette gælder også, når ønske om niveau-skift rettes til skolens ledelse.

 

Indplacering af nye elever


Når elever indskrives på skolen i løbet af 8.-9. klasse, foretages en vurdering på baggrund af karakterblad og elevplan fra tidligere skole samt optagelsessamtale med elev og forældre. Som udgangspunkt placeres eleven på udvidet niveau, med mindre der er tydelige argumenter for andet. I løbet af de første uger vurderer faglæreren, om niveau-placeringen er korrekt. Denne vurdering kan ud over lærerens generelle indtryk fra undervisningen bygge på en lille test og en samtale med eleven.

Det er altid skolens ret at indplacere elever på det niveau, hvor skolen mener, at eleven skal undervises.
 

PP/19.01.2023