Ny 5. klasse

Ny 5. klasse hvert år

På Fredericia Realskole opretter vi hvert år en ny 5. klasse (5.C). Her giver vi dit barn en enestående mulighed for at starte i en klasse, hvor alle elever er nye for hinanden og for lærerne.

Være ”nye” sammen
Vi har rigtig gode erfaringer med at starte nye klasser på mellemtrinnet. Her er alle elever nye på vores skole og har dermed et fælles udgangspunkt. At være nye sammen styrker klassesammenholdet til de kommende skoleår.

Lære hinanden at kende
Vi gør en særlig indsats for at ryste elever og forældre i 5.C sammen så hurtigt som muligt. Eleverne mødes første gang i foråret inden skolestart til et ”Lær-hinanden-at-kende-arrangement”. Dette møde er for både elever og forældre. Eleverne mødes med deres kommende klasselærer, og forældrene mødes med skolens ledelse. 
Når eleverne starter hos os, tager klassen i sensommeren på en ”Ryste-sammen-tur” med dansk- og matematiklærerne, hvor fokus er på de sociale relationer og klassefællesskabet.

Elev på mellemtrinnet 
På mellemtrinnet (4. til 6. klasse) har vi fokus på, at eleverne udvikler sig både fagligt, socialt og personligt. Vi hjælper eleverne til at lære, til at tage medansvar for deres læreprocesser og for deres samspil med hinanden i klassen.  De bliver rigtig godt forberedt på de faglige udfordringer i overbygningen. 

Fagene i 5. klasse
I 5. klasse fortsætter eleverne med de fag, som de kender fra 4. klasse. Eleverne bliver i 5. klasse introduceret til faget tysk med 2 lektioner om ugen, og de møder de praktisk-musiske fag madkendskab, håndarbejde, sløjd og billedkunst.

Forventninger til vores elever
Vi har forventninger til vores nye 5.C. Vi forventer, at alle elever gør deres bedste for at skabe en god klasse. Vi forventer, at man lægger evt. mindre gode skoleerfaringer bag sig og engagerer sig i det nye fællesskab. Vi forventer, at man er nysgerrig og imødekommende over for sine nye kammerater, sine lærere, fagene og skolen.

Se mere om mellemtrinnet her: 4. -6. klasse

Film om mellemtrinnet