Førskolebørn

Førskole: En naturlig overgang

Den 1. april starter de 40 nye elever i vores førskole (også kaldet "mini-blyanten"), hvor de lærer hinanden og skolens hverdag at kende, så de er klar til at starte i 0. klasse til august. Vi gør et stort stykke arbejde for at skabe en tryg overgang fra daginstitution til skole, og vi har et tæt samarbejde mellem pædagoger, lærere og forældre. I efteråret tager vi på besøg i børnenes daginstitutioner, inviterer institutionerne ind på skolen og har besøgsdag for kommende elever og forældre. 

På Fredericia Realskole gør vi rigtig meget for at sikre, at vores nye elever får en god og tryg skolestart. I vores førskole møder børnene en struktureret hverdag, hvor de langsomt vænner sig til skolens rytme og kultur samtidig med, at de leger og lærer deres nye kammerater at kende. Vores hovedfokus ligger på relationsarbejdet og fællesskabet - og på at børnene udvikler ansvarlighed, tolerance, empati og respekt for andre. 

Et positivt fællesskab
Pædagogikken i vores førskole ligger i forlængelse af skolens værdier, og vi har den samme gode omgangstone som skolen. Det er vigtigt for os, at børnene fra start bliver trænet i at tage imod fælles beskeder og tilgå aktiviteter med en aktiv, glad og nysgerrig indstilling. Det er en forudsætning for at skabe det positive læringsfællesskab, som er så vigtigt for elevernes udvikling.

Fast struktur med temaer
I førskolen har vi faste mødetider, spisetider og tid til skolearbejde, hvor vi arbejder med bestemte temaer hver enkelt uge. Det kan for eksempel være færdselslære og den første introduktion til tal og bogstaver. Temaerne er afsæt for de emner, vi tager fat på med børnene og er samtidig indtænkt i vores ture ud af huset.

Klar til at gå i skole
De sidste uger frem mod sommerferien danner vi de to 0. klasser, og børnene deltager i skolens morgensang. Når vi mødes igen til august, kan vi se frugten af det målrettede arbejde med en naturlig overgang fra daginstitution til skole. Her møder vi 40 glade skoleelever, som med gå-på-mod tager fat på undervisningen og er klar til at begynde den læring, der hører til skolelivet.

Forløb:

Efterår før skolestart: 
•    Besøgsdag på skolen for børn og forældre
•    Daginstitutionerne laver en skolevurdering af det enkelte barn
•    Forældrene udfylder et skema om deres barns udvikling

Vinter/forår før skolestart:
•    Forskellige arrangementer for børn og forældre på skolen
•    Daginstitutioner på skolebesøg
•    Overleveringsmøde med daginstitutioner

Førskole i april-juni: 
•    Den 1. april starter børnene i førskole
•    Vi danner de to nye 0. klasser inden sommerferien
•    Børnene er klar til skolestart i august
 

Film indskoling

Beskrivelse af besøgsdagen

Læs mere i vores folder her