Skolepenge

Skolepenge

 

Skolepengesatser 2024


Skolens bestyrelse har fastsat takster for skolepenge og SFO-betaling i 2024.
Der er indlagt en generel prisstigning på såvel skolepengesatser som på SFO-betaling.
Der betales i 11 måneder om året (juli er betalingsfri).


Skolepengene reguleres per 1. januar 2024 til flg. beløb:
0.-3. klasse 1.665 kroner/måned
4.-9. klasse 1.820 kroner/måned
3. og efterfølgende barn / børn på skolen er betalingsfri.


Mini-Blyanter/før-skole i april - juni inkl. fuldtids SFO-plads:
2.250 kroner/måned
For Mini-Blyanter ydes ingen søskendemoderation.

 

SFO-betaling per 1. januar 2024 (uændret):
Tidligt modul 1.380 kroner/måned
Sent modul 1.520 kroner/måned
Morgenmodul 365 kroner/måned
Tidligt modul + morgen 1.520 kroner/måned
Sent modul + morgen 1.665 kroner/måned

Kun for elever i 3. klasse: 3-dages SFO (inkl. morgen) 990 kroner/måned.
Ferieuge i SFO (ugerne fremgår af skolens ferieplan) 500 kroner/uge

 

SFO-betaling per 1. august 2024:
Tidligt modul 1.435 kroner/måned
Sent modul 1.580 kroner/måned
Morgenmodul 380 kroner/måned
Tidligt modul + morgen 1.580 kroner/måned
Sent modul + morgen 1.730 kroner/måned

Kun for elever i 3. klasse: 3-dages SFO (inkl. morgen) 1.030 kroner/måned.
Ferieuge i SFO (ugerne fremgår af skolens ferieplan) 500 kroner/uge
3. og efterfølgende barn / børn i SFO er betalingsfri fra 1. januar 2024. Der betales for de 2 dyreste pladser.


Forældrebetaling for lejrskoler
Skolens bestyrelse har besluttet, at forældre skal betale den fulde udgift for transport, overnatning, forplejning og aktiviteter på hytteture og lejrskoler.

Forældrebetaling for lejrskoler bliver i 2024:
4. klasse - 3 dage på Houens Odde Spejdercenter: 1.300 kroner
6. klasse - 5 dage på Bornholm: 2.200 kroner
8. klasse - 5 dage i Berlin: 2.600 kroner + 600 kroner i kostpenge
9. klasse - 3 dage i København: 1.150 kroner + kostpenge
Betaling for lejrskoler i maj opkræves sammen med skolepengene 1. april.
Pris for hytteture i 2. og 5. klasse fastsættes for den konkrete tur.

 

Ved udmeldelse af skolen
Der betales fuldt ud for den måned, hvori elevens skolegang ophører + 1 måneds skolepenge.