Skolepenge

Skolepenge


Skolepengesatser 2024

Skolens bestyrelse har fastsat takster for skolepenge og SFO-betaling i 2024.
Der er indlagt en generel prisstigning på såvel skolepengesatser som på SFO-betaling.

Skolepengene reguleres per 1. januar 2024 til flg. beløb:
0.-3. klasse 1.665 kroner/måned
4.-9. klasse 1.820 kroner/måned

3. og efterfølgende barn / børn på skolen er betalingsfri.


Mini-Blyanter/før-skole i april - juni inkl. fuldtids SFO-plads:
2.250 kroner/måned

For Mini-Blyanter ydes ingen søskendemoderation.

SFO-betaling per 1. januar 2024 (uændret):
Tidligt modul 1.380 kroner/måned
Sent modul 1.520 kroner/måned
Morgenmodul 365 kroner/måned
Tidligt modul + morgen 1.520 kroner/måned
Sent modul + morgen 1.665 kroner/måned
Kun for elever i 3. klasse: 3-dages SFO (inkl. morgen) 990 kroner/måned. Kører på forsøgsbasis.
Ferieuge i SFO (ugerne fremgår af skolens ferieplan) 500 kroner/uge


SFO-betaling per 1. august 2024:

Tidligt modul 1.435 kroner/måned
Sent modul 1.580 kroner/måned
Morgenmodul 380 kroner/måned
Tidligt modul + morgen 1.580 kroner/måned
Sent modul + morgen 1.730 kroner/måned
Kun for elever i 3. klasse: 3-dages SFO (inkl. morgen) 1.030 kroner/måned. Kører på forsøgsbasis.
Ferieuge i SFO (ugerne fremgår af skolens ferieplan) 500 kroner/uge

3. og efterfølgende barn / børn i SFO er betalingsfri fra 1. januar 2024. Der betales for de 2 dyreste pladser.

Der betales i 11 måneder om året (juli er betalingsfri).

Forældrebetaling for lejrskoler
Skolens bestyrelse har besluttet, at forældre skal betale den fulde udgift for transport, overnatning, forplejning og aktiviteter på hytteture og lejrskoler.

Forældrebetaling for lejrskoler bliver i 2024:
4. klasse - 3 dage på Houens Odde Spejdercenter: 1.300 kroner
6. klasse - 5 dage på Bornholm: 2.200 kroner
8. klasse - 5 dage i Berlin: 2.600 kroner + 600 kroner i kostpenge
9. klasse - 3 dage i København: 1.150 kroner + kostpenge

Betaling for lejrskoler i maj opkræves sammen med skolepengene 1. april.

Pris for hytteture i 2. og 5. klasse fastsættes for den konkrete tur.


Ved udmeldelse af skolen betales fuldt ud for den måned, hvori elevens skolegang ophører + 1 måneds skolepenge.