4.-6. klasse

4. - 6. klasse: Faglig robusthed

På mellemtrinnet får eleverne en række nye fag på skemaet, hvor vi bl.a. 'tyvstarter' fysik i 6. klasse. Vi har fokus på elevernes nysgerrighed/motivation og på at gøre dem fagligt robuste, så de er klar til de faglige udfordringer i overbygningen. Hvert år opretter vi desuden en ny 5. klasse, så vi har tre spor fra 5. - 9. klasse.

Også på mellemtrinnnet vægter vi fagligheden højt på Fredericia Realskole. Det er på det alderstrin, rigtig mange af vores elever for alvor udvikler faglig robusthed og lærer at tage ansvar for deres egne læreprocesser. Det gælder både i den daglige undervisning, på fordybelsesdage og i vores forskellige projektuger. 

Nye fag på skemaet
I løbet af 4. - 6. klasse får eleverne udvidet fagrækken med sløjd, håndarbejde, tysk, madkundskab og fysik. På Fredericia Realskole starter vi med tyskundervisningen i 5. klasse og fysik i 6. klasse, så eleverne bliver fuldstændig klar til til de faglige udfordringer i overbygningen. Desuden har vi valgt at fastholde sløjd og håndarbejde som selvstændige fag. Her vægter vi de håndværksmæssige færdigheder for at forberede eleverne til de mere innovative processer i faget 'Håndværk og Design', som er eksamensfag i overbygningen.

Motivation og fordybelse
På mellemtrinnet har vi også stort fokus på elevernes motivation og på at skabe rum for begejstring. Det gælder f.eks. i vores 'Kemiklub', som er et valgfag for 5. klasse. Her får eleverne mulighed for at arbejde undersøgende og eksperimenterende med hverdagens kemi. Dette glæder også læsevejledningen, hvor vi på mellemtrinnet har fokus på at fastholde elevernes interesse for læsning - ikke for lærerens eller skolens skyld, men fordi læsning er en livslang kilde til læring og indsigt.

Ny 5. klasse hvert år
Fredericia Realskole har to spor fra 0. - 4. klasse og opretter hvert år en ny klasse på 5. årgang, så vi har tre spor fra 5. - 9. klasse. Den nye 5. klasse mødes første gang til et 'lær-hinanden-at-kende-møde' i foråret, dette er både for forældre og elever. I starten af skoleåret tager hele klassen på en ryste-sammen-tur, hvor vi fokuserer på at skabe et godt socialt fællesskab i klassen.

Film mellemtrin