Trivsel

Trivsel – læring i et trygt skolemiljø


Læring og trivsel går hånd i hånd. Derfor vægter vi på Fredericia Realskole trivselsfremmende indsatser i hverdagen.

Trivselsindsatserne skal understøtte de faglige indsatser, og nogle gange er fokus på og arbejde med trivsel en forudsætning for at læring kan finde sted.

 

Børn har brug for trygge fællesskaber for at trives


God trivsel er et fælles ansvar.

På Fredericia Realskole har vi mange trivselsfremmende tiltag:

  • Sociale arrangementer, hytteture og lejrskoler
  • Venskabsklasser
  • Trivselsdage med brug af anerkendt trivselsmateriale
  • Elevråd
  • Klasseregler 
  • MOT


Forældre kaldes ofte ”den usynlige klassekammerat”. Skolen forventer, at forældrene aktivt er med til at arbejde for god trivsel. Som forælder gør du noget godt for dit barn, når DU engagerer dig i fællesskabet.